Hoolekogu

Hoolekogu

Tiina Murga – lasteaia õpetajate esindaja

Urve Salm – kooli õpetajate esindaja

Lagle Roo – Mürakarude rühma esindaja

Ena Kimmel – Mõmmikute rühma esindaja

Merili Alliku-Tõnise – Vikerkarude rühma esindaja

Indrek Maamaägi- Sipsikute rühma esindaja

Imbi Tihemets – 1. ja 2. klassi lastevanemate esindaja

Angeli Turba – 3. ja 4. klassi lastevanemate esindaja

Anita Koemets – 5. ja 6. klassi lastevanemate esindaja

Riina Reidak – koosõppeklassi lastevanemate esindaja

Enn Lehtpuu – vallavalitsuse esidaja

Anneli Suits – volikogu esindaja

 

Hoolekogu ülesanded:

  • Kooli tegevuse toetamine, õppe- ja kasvatustegevuse parendamisele kaasaaitamine;
  • Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine;
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostöö toetamine.