Jõulusokk

19.detsembril külastas kooli “Jõulusokk”. Programm viis lapsed jällegi saja aasta tagusesse aega. Tutvustati vanaaja jõulude tradistioone ja kombeid, lauldi tolleaegseid laule ja mängiti ringmänge. Toimusid erinevad jõukatsumised.