Mõmmikud

MÕMMIKUD

Õpetajad Leili Simson, Tiina Murga 

Õpetaja abi Mirjam Rehtla

 

1. Joosep Talviste
2. Anni-Lii Aare
3. Karl Martin Helenurm
4. Siim Punapart
5. Kevin Arro
6. Karoliine Elva
7. Eliis Hallika
8. Lauri Kaas
9. Indrek Bombul
10. Uku-Bert Aare
11. Lauri Raagmaa
12. Maarja Jõgeda
13. Tauri Riisen
14. Randel Nugis
15. Praien Ling
16. Karola Karell
17. Risto Riisen
18. Katriine Seeberg
19. Jete-Eliise Eding

20. Krister Kangro