Hoolekogu

Hoolekogu

Urve Salm – kooli õpetajate esindaja

Eve Part – lasteaia õpetajate esindaja

Hiren Must – Mürakarude rühma esindaja

Merli Kaas – Mõmmikute rühma esindaja

Ragnar Kiveste – Vikerkarude rühma esindaja

Elly Pilv – Sipsikute rühma esindaja

Angeli Turba – 1. ja 2. klassi lastevanemate esindaja

Alo Steinpilm – 3. ja 4. klassi lastevanemate esindaja

Kairit Uibo – 5. ja 6. klassi lastevanemate esindaja

Riina Reidak – koosõppeklassi lastevanemate esindaja

Enn Lehtpuu – vallavalitsuse esidaja

Eha Tasang – vallavolikogu esindaja

 

 

Hoolekogu ülesanded:

  • Kooli tegevuse toetamine, õppe- ja kasvatustegevuse parendamisele kaasaaitamine;
  • Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine;
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostöö toetamine.