Külas käisid päästjad

21.novembril külastasid Paide Päästekomando päästjad 1.-2. liitklassi ja Mõmmikute rühma. Loengus korrati üle põhitõed tuleohutuse kohta. Lastele tutvustati ka päästeautot ning soovijad said autosse piiluda.

“Ellen Niiduga Midrimaal”

Neljapäeval, 16. novembril toimus Paide Gümnaasiumis kümnendat korda maakondlik etlusvõistlus "Ellen Niiduga Midrimaal". Juubelihõngulise üritusega tähistati ühtlasi ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva, sest iga etleja ühes luuletuses pidi kõlama sõna "Eesti". Meie koolist osalesid konkursil 2.klassist Ragnar Savi, 3.klassist Mirjam Koemets, 6.klassist Marianne Koemets ja Dhalya-Mary Lohk.

Laske sisse mardisandid!

Reedel tähistasime mardipäeva. Seekord olid pererahvaks lasteaialapsed ja neile tulid marti jooksma koolilapsed ja õpetajad, kes olid kõik kenasti martideks maskeerunud. Lauldi ja tantsiti ning söödi kommi!

Õpilasomavalitsuse loomine!

Seisuga 30.oktoober 2017 on loodud õpilasomavalitsus, mis koosneb kolmeteistkümnest 3.-6. klassi liikmest. Õpilasomavalitsuse esimees on Marjanne Koemets, aseesimees Lauri Punapart ja sekretär Veiko Vaher. Õpilasomavalitsus aktiviseerib ja organiseerib kooli õpilasi, vahendab infot õpilaste ja õpetajate ning direktori vahel, järgib ja edendab kooli traditsioone, teeb ettepanekuid kooli ürituste läbiviimiseks ja palju muud. Soovime noortele jõudu ja indu! Esimene ...

Võtame tööle logopeedi

Paide Valla Lasteaed-Kool võtab tööle kooli ja lasteaeda logopeedi koormusega 0,5 ametikohta. Kandideerimise tähtaeg 26.11.2017. Tööle asumine kohe. Täpsem info Margit Silluta tel. 5250732

Tunnustati kodu-uurijaid

15.septembril  osalesid 6.klassi õpilased Marjanne Koemets ja Dhalya-Mary koos õpetaja Urve Salmiga Lasila Põhikoolis 7.-ndal väikeste kodu-uurijate tänupäeval. Meie õpilaste uurimistöötöö "Elle Näppo tehtud-hästi tehtud" osutus kollektiivsete tööde arvestuses parimaks ja pälvis kiidukirja.  

Reipalt koolipinki

12.septembril toimus projekti "Reipalt koolipinki" raames õpilaste väljasõit Vargamäele, kus tutvuti kirjanik A.H.Tammsaare majamuuseumiga ja mängiti tolleaegseid mänge.

“Kas hundil on pojad või kutsikad”

8.septembril osalesid meie kooli 5.-6.klassi õpilased koostöös noortekeskusega  EV 100 projektis „ Kas hundil on pojad või kutsikad“. Projekti raames läbiti 11km pikkune matkarada Kellissaare lõkkekohast kuni Saeveski metsaonni. Rajal olles nähti  palju erinevaid seeni, marju, tormikahjustusi kui ka erinevaid loomi ja putukaid.  

Tere kool!

1.septembril toimus Paide Valla Lasteaed-Koolis traditsiooniline avaaktus, kus võeti kooliperre vastu 4 1.klassi õpilast.