Paide Valla Lasteaed-Kool asub Paide vallas Järvamaal. Hetkel on lasteaed-kool ainuke Paide valla alus- ja põhiharidust pakkuv haridusasutus.

Lasteaed-kool tegutseb kahes külas, Sargveres ja Tarbjal. Alates 2012 aasta augustist ei saa küll enam lapsed Sargveres  koolis käia, kuid lasteaed tegutseb edasi kümmekond aastat tagasi renoveeritud endises kolhoosikontoris, mis asub Sargvere mõisapargi servas. Samas hoones toimub ka noortekeskuse töö. Lasteaialastele on rajatud sobiva suuruse ja kujundusega mänguväljak ning spordiplatsil  on võimalik kõigil Paide valla väikestel ja suurtel spordiüritusi korraldada või lihtsalt mängimas ja liikumas käia.

Tarbjal toimub laste õpetamine-kasvatamine 2011 aastal  põhjalikult rekonstrueeritud endises Tarbja Lasteaed-Algkooli hoonete kompleksis, kus on suurepärased võimalused nii sporditegemiseks kui ka ujumise algõpetuseks lasteaia lastele. Raamatukogu ja noortekeskus asuvad samas hoones.

Märtsis 2012 avas uksed juurde-ehitusena valminud sõimerühm. Lasteaia mänguväljak on uue kuue omandanud 2012.a suvel.

2015/2016. õppeaastal töötab Paide Valla Lasteaed-Koolis 3 lasteaiarühma (1 Sargveres, 2 Tarbjal) ning sõimerühm Tarbjal, kokku 54 lapsega ja I-VI klass Tarbjal 32 õpilasega.

  21.novembril külastasid Paide Päästekomando päästjad 1.-2. liitklassi ja Mõmmikute rühma. Loengus korrati üle põhitõed tuleohutuse kohta. Lastele tutvustati ka päästeautot ning soovijad said autosse piiluda. ...
  22.novembril valmistasid koolilapsed koolikoka  juhendamisel 100 moosipirukat Eesti Vabariigi 100.sünnipäeva auks. Täname koolikokk Pillet! ...
  Neljapäeval, 16. novembril toimus Paide Gümnaasiumis kümnendat korda maakondlik etlusvõistlus “Ellen Niiduga Midrimaal”. Juubelihõngulise üritusega tähistati ühtlasi ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva, sest iga etleja ühes luuletuses pidi kõlama sõna “Eesti”. Meie koolist osalesid konkursil 2.klassist Ragnar Savi, 3.klassist Mirjam Koemets, 6.klassist Marianne Koemets ja Dhalya-Mary Lohk. ...
  Reedel tähistasime mardipäeva. Seekord olid pererahvaks lasteaialapsed ja neile tulid marti jooksma koolilapsed ja õpetajad, kes olid kõik kenasti martideks maskeerunud. Lauldi ja tantsiti ning söödi kommi! ...
  Seisuga 30.oktoober 2017 on loodud õpilasomavalitsus, mis koosneb kolmeteistkümnest 3.-6. klassi liikmest. Õpilasomavalitsuse esimees on Marjanne Koemets, aseesimees Lauri Punapart ja sekretär Veiko Vaher. Õpilasomavalitsus aktiviseerib ja organiseerib kooli õpilasi, vahendab infot õpilaste ja õpetajate ning direktori vahel, järgib ja edendab kooli traditsioone, teeb ettepanekuid kooli ürituste läbiviimiseks ja palju muud. Soovime noortele jõudu ja indu! Esimene...
  Paide Valla Lasteaed-Kool võtab tööle kooli ja lasteaeda logopeedi koormusega 0,5 ametikohta. Kandideerimise tähtaeg 26.11.2017. Tööle asumine kohe. Täpsem info Margit Silluta tel. 5250732 ...
  15.septembril  osalesid 6.klassi õpilased Marjanne Koemets ja Dhalya-Mary koos õpetaja Urve Salmiga Lasila Põhikoolis 7.-ndal väikeste kodu-uurijate tänupäeval. Meie õpilaste uurimistöötöö “Elle Näppo tehtud-hästi tehtud” osutus kollektiivsete tööde arvestuses parimaks ja pälvis kiidukirja.   ...
  12.septembril toimus projekti “Reipalt koolipinki” raames õpilaste väljasõit Vargamäele, kus tutvuti kirjanik A.H.Tammsaare majamuuseumiga ja mängiti tolleaegseid mänge. ...
  8.septembril osalesid meie kooli 5.-6.klassi õpilased koostöös noortekeskusega  EV 100 projektis „ Kas hundil on pojad või kutsikad“. Projekti raames läbiti 11km pikkune matkarada Kellissaare lõkkekohast kuni Saeveski metsaonni. Rajal olles nähti  palju erinevaid seeni, marju, tormikahjustusi kui ka erinevaid loomi ja putukaid.   ...